ashraf
13 اسفند 1401 - 22:08

رتبه‌بندی فرهنگیان گلستان در مراحل پایانی قرار دارد

گرگان- مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با اشاره منظور شدن همه مستندات و مدارک بارگذاری شده توسط معلمان در فرآیند ارزیابی‌ها، گفت: رتبه‌بندی فرهنگیان گلستان در مراحل پایانی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا نظری شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: صدور رتبه بندی فرهنگیان در این استان بر اساس مدارکی که خودشان بارگذاری کردند رو به اتمام است.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان افزود: سامانه ثبت اعتراض فرهنگیان به رتبه‌ای که برای آنها درنظر گرفته شده، از امروز فعال است و می‌توانند اعتراض خود را ثبت کنند تا بررسی شود.

وی گفت: معترضان با ثبت و بارگذاری مستندات جدید و زدن تیک اعتراض، می‌توانند از فرصت بازنگری در رتبه بندی استفاده کنند.

منبع: مهر
شناسه خبر: 1072862